Prevencia HIV / AIDS

V rámci aktivít preventívneho programu „prevencia infekcie HIV/ AIDS“ iniciovaného sekciami hygieny a zdravotnej prevencie boli prijaté opatrenia na podporu správania a postojov medzi mladými ľuďmi, ktoré budú chrániť pred infekciou HIV.

Špecifické ciele programu zahŕňajú: zvýšenie úrovne vedomostí adolescentov v oblasti HIV / AIDS, zvýšenie schopnosti hodnotiť rizikové a bezpečné správanie pri prevencii HIV/ AIDS, rozvoj schopnosti povedať “ nie “ v nepríjemných situáciách; ako aj informovanie mladých ľudí o tom, že ochranou najdôležitejších hodnôt v ich živote sa tiež chránia.

Ako znížiť riziko infekcie HIV?

Infekcie HIV sa v posledných rokoch znížili, ale stále neexistuje účinný spôsob, ako ich úplne vyliečiť. Preto sa dôraz kládol na vývoj preventívnej metódy. Je to profylaxia pred expozíciou infekcie HIV-PrEP. Vďaka tejto metóde existujú príležitosti na účinnú prevenciu proti infekcii HIV. Je to obzvlášť dôležitá metóda pre ľudí, ktorí patria do skupiny s vyšším rizikom infekcie. Čo presne je profylaxia PrEP a kto ju môže získať?

Ako znížiť riziko infekcie HIV?

Čo presne je prípravka?

PrEP (profylaxia pred expozíciou) je metóda profylaxie, ktorá zahŕňa užívanie liekov na zníženie rizika vzniku HIV. Aby však boli účinné, mali by sa užívať, keď je pacient zdravý alebo ihneď po expozícii. Jedna tableta obsahuje antiretrovírusové lieky emtricitabín a tenofovir, ktoré znižujú prenos a replikáciu vírusu, čo výrazne znižuje riziko infekcie. Okrem toho emtricitabín a tenofovir zabraňujú vniknutiu vírusu do krvného obehu a zabraňujú jeho chronickému vývoju v tele.

Ako sa používajú lieky?

Jednou z možností profylaxie PrEP je kontinuálna liečba, pri ktorej by ste mali užívať tabletu raz denne. V dôsledku toho bude koncentrácia účinných látok určených na ochranu tela pred infekciou HIV na vhodnej úrovni. Nezabudnite na odporúčanú dávku a prestaňte užívať liek bez konzultácie s lekárom, pretože to môže viesť k neúčinnosti liečby. Ako sa používajú lieky

Existuje tiež druhý režim profylaxie HIV s emtricitabínom a tenofovirom, ktorý zahŕňa použitie liekov na odľahčenie (Prep reliever). Aby to však bolo rovnako účinné ako pri pravidelnom príjme (nepretržitá Príprava), mali by ste užiť dvojnásobnú dávku lieku dve hodiny pred pohlavným stykom a potom 1 tabletu 24 a 48 hodín po prvej dávke.

Štúdie ukázali, že PrEP by mali byť prijaté denne po dobu 4-7 dní na dosiahnutie ochrany.

Pre koho je prípravná metóda? Profylaxia pred expozíciou by sa mala používať v odôvodnených prípadoch u ľudí, u ktorých je riziko infekcie HIV oveľa vyššie, napr. z dôvodu nedostatočnej ochrany počas pohlavného styku, užívania drog alebo udržiavania Blízkeho sexuálneho kontaktu s mnohými partnermi.

Okrem toho je to metóda, ktorá vám umožňuje bezpečne vyskúšať potomstvo, keď je jeden z partnerov HIV pozitívny. Je veľmi dôležité, aby pacient mal sérologický test na vylúčenie vírusovej infekcie a diagnostiku iných pohlavne prenosných chorôb pred začatím liečby. Okrem toho testy pred začatím liečby prípravkom majú posúdiť zdravie obličiek a pečene.